(051) 37662364

وین اتریش مرفه‌ترین شهر جهان

15 آبان جوان آنلاین اتریش,شهرهای مرفه,وین

ایرنا: طبق جدیدترین تحقیق صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد ، وین پایتخت اتریش مقام نخست را در میان شهرهای مرفه جهان به خود اختصاص داد.در این تحقیق سازمان ملل، ۶۹ شهر در سراسر جهان از نظر رفاه مورد بررسی قرار گرفته اند. چهار شاخصه مورد بررسی در این تحقیق سازمان ملل عبارت بوده است از تولید، کیفیت زندگی، امور زیربنایی و توسعه پایدار.

به گزارش ایرنا، در تحقیق سازمان ملل هیچ یک از ۶۹ شهر بررسی شده نتوانست نمره کامل ۱۰۰ درصد را در این چهار زمینه کسب کند ولی وین با کسب ۹۳.۶ درصد به مقام نخست دست یافت. بر اساس این گزارش، نیویورک، تورنتو، لندن و استکهلم بعد از وین قرار گرفتند.


کد رهگیری
کد رهگیری :