(051) 37662364

ویزای دانشجویی

  • ویزا چیست ؟

ویزا مدرکی است که به شخص این امکان را می دهد که به یک کشور خاص برای مدت زمان مشخص سفر کند. به طور کلی، ویزا ممکن است در کنسول گری یک کشور داده شود یا در بعضی موارد در مرز. امکان این وجود دارد که ویزا مستقیماّ به PASSPORT استامپ یا چسبیده شود یا به صورت الکترونیکی واگذار شود مثل ویزای اتریش. برای ورود به بعضی کشورها همه مستلزم به تهیه ویزا می باشند، در حالی که بقیه کشورها قراردادهای 2 جانبه ای با هم دارند که افراد مستثنی از التزامات تهیه ویزا می باشند. ویزا ممکن است اجازه ی ورود یکبار، دوبار و یا چند بار به یک کشور را قبل از انقضا بدهد. دانستن التزامات تهیه ویزا قبل از سفر بین المللی مهم است تا از هرگونه مشکل با مقامات کنترل مرزی و دفتر های هواپیمایی جلوگیری شود. اگر کشور مقصد مسافر را مستلزم تهیه ویزا می کند و فرد آن را همراه PASSPORT نداشته باشد دفتر هواپیمایی مانع پرواز وی می شود.

  • فرق بین مدت اعتبار ویزا و حداکثر مدت اقامت چیست ؟

اعتبار ویزای داده شده نشان دهنده ی مدت زمانی است که ویزا کاربرد دارد. برای مثال اگر ویزایی برای چین به مدت 90 روز معتبر است؛ شما باید قبل از اینکه مدت 90 روز منقضی شود وارد چین شوید. حداکثر مدت اقامت زمانی است که برای اقامت در یک کشور اختصاص داده شده است؛ حال اگر به مثال چین برگردیم به طور معمول حداکثر مدت اقامت 30 روز است به این معنا که شما فقط اجازه دارید به مدت 30 روز در چین اقامت کنید حتی اگر مدت اعتبار ویزای شما 90 روز باشد. باید اشاره کرد که کشور های مختلف شرایط و قوانین خاص خود را در مورد اعتبار ویزا و حداکثر مدت اقامت دارند.

  • مسافران باید به توصیه زیر دقت کنند:

برای سفر بین المللی، همه ی مسافران به یکPASSPORT نیاز دارند که حداقل به مدت 90 روز پس از خروج مسافر معتبر باشد. به هر حال، ما شدیدا تاکید می کنیم که برای سفر در هر زمانی مدت اعتبار ویزای شما 6 ماه باشد. همچنین توصیه می شود که PASSPORT معتبر شما حداقل 2 صفحه ی استفاده نشده داشته باشد برای هر استامپ ورود یا خروج لازمی که ممکن است پیش آید. یک ایده ی خوب دیگر این است که در طی سفرهای خود به خارج از کشور مدت اعتبار و تعداد صفحه های PASSPORT را در نظر داشته باشید تا در زمانی که برای گرفتن PASSPORT جایگزین نیاز است به مشکل بر نخورید.

  • در این راستا موسسه نادین کاوش آماده ارائه خدمات اخذ ویزای دانشجویی در مورد بعضی کشورها از جمله اتریش می باشد و حتی تعهد می دهد که در صورت عدم اخذ ویزا ، مبلغ پذیرش نیز برگشت داده میشود.
کد رهگیری
کد رهگیری :