(051) 37662364

خدمات ویژه بعد از اخذ پذیرش

موسسه نادین کاوش با همکاری نمایندگان فعال خود در کشورهای اتریش، ایتالیا، بلاروس، اکراین و … که حضوری مستمر و چندین ساله در آن کشور دارند آماده ارائه خدمات و ساپورت دانشجو  پس از اخذ پذیرش در کشور مقصد تا مرحله ای که به تعهد موسسه می باشد را دارد بصورتیکه دانشجو مشکلی برای زندگی و تحصیل در کشور مربوطه را نداشته باشد.  خدمات موسسه شامل :

1- استقبال و ترانسفر فرودگاهی

2- ثبت نام در کالج زبان و دانشگاه

3- همراهی تا خوابگاه و تحویل محل سکونت

4- تهیه سیم کارت

5- معرفی به استاد راهنما

6- افتتاح حساب بانکی

7- راهنمایی جهت امور بیمه

8- راهنمایی جهت امور اقامت

9- و …

کد رهگیری
کد رهگیری :