(051) 37662364

ترجمه مدارک و تاییدات سفارت

معمولا متقاضیان با ارائه مدارک ترجمه شده به موسسه که به تایید سفارت کشور مربوط رسیده باشد برای اخذ پذیرش و سایر موارد اقدام می نماید ولی در صورت تمایل  ، این موسسه آماده همکاری و راهنمایی در مورد سلسله مراتب نحوه تهیه و ترجمه مدارک و نیز نوع مدارک مورد نیاز می باشد. خدمات ترجمه که توسط ما انجام می گیرد، این اطمینان را به شما می دهد که مدارکتان با بالاترین استاندارد ترجمه می گردد و توسط دولت، ارگان های تحصیلی و تخصصی سراسر دنیا مورد تائید می باشد.

کد رهگیری
کد رهگیری :